Loading...

Blog

Önkéntesség Magyarországon

A céges rendezvények önkéntes programmal való kombinálása nem újkeletű, Magyarországon mégis kevesen, vagy csak alkalmanként fordítanak rá figyelmet munkahelyi környezetben. Ennek számos egyedi oka lehet: erőforrás hiány, munkaidő- vagy költségkieséstől való félelem, esetleg a potenciális lehetőségek publicitásának hiánya. A témát körbejártuk, hogy vajon mit mutat az itthoni céges közösség szempontjából.

Az önkéntesség haszonszerzés nélküli, szabadidőben végzett munkavégzés baráti és családi körön kívül eső személyek, egyesületek számára direkt vagy közvetítő szervezeten keresztül. Azon túl, hogy a tevékenység maga rendkívül hasznos, a programban részt vevő számára erősíti a társadalomhoz, közösséghez való tartozás érzését és fontos tanulási lehetőség, hiszen új képességekkel gazdagodik egyéni szinten. Mindemellett a gazdaság számára is jelentőségteljes, hiszen a KSH adatai alapján, itthon közel 400 ezer fő vesz részt a civil szervezetek munkájában.

A vállalati önkéntességet érintő, az Önkéntes Központ által készült 2018-as reprezentatív kutatás alapján a felnőtt népességből összesen 3.6 millió fő végzett élete során önkéntes tevékenységet és havonta legalább 1 millió ember teszi ezt jelenleg is. A most is aktív önkéntesek 57%-a nő, átlagos életkoruk 44 év és felülreprezentáltak a kistelepüléseken élők. Iskolázottságukat tekintve nagyobb számban a középiskolai (gimnázium, szakközépiskolai és a szakképzőiskolai) végezettségűek körében népszerű, de meglepő módon nem ott, ahol az iskolázottság a legmagasabb.

A szervezett formában történő önkéntesség körében legnépszerűbb a szociális ellátásra (28.1%), oktatásra (16.8%) és csak kisebb százalékban az állatmenhelyekre fókuszáló (szabadidő, hobbi kategória – 10.5%) tevékenység. A legnépszerűbb önkéntes munkák között az idősek, majd a szegények ezt követően az újszülöttek, gyerekek számára végzett területek szerepelnek dobogós helyen, közvetlenül ez után pedig az állatvédelmet vagy állatgondozást támogató munkákat (29.4%) jelölték meg a válaszadók és legalább 19.9% válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy ha munkahelyén lenne önkéntes tevékenységre lehetőség, abban részt venne-e. A nem válaszok nagy hányadát (40,2%) elemezve az is kiderült, hogy az egyik fő ok részükről, hogy eszébe sem jutott eddig ez a lehetőség, továbbá harmaduk a rendelkezésre álló idő hiányára hivatkozott kifogásként. Pedig igény lenne rá és kis energiabefektetéssel, jól működő programmá fejlődhet, előnyt kovácsolva ezzel a munkáltató, munkavállaló és a közösség vagy civil partner számára.

Emellett megvannak a hiányosságból fakadóan a szükséges kihívások, melyeket az alábbi táblán szemléltetünk:

Forrás: https://hblf.hu/content/_common/attachments/volunteer_toolkit.pdf

Melyek azok a kritériumok, melyek kulcsfontosságúak egy vállalati önkéntes program sikerességéhez?

 • Az önkéntesség saját, egyéni döntésből fakadjon (legyen lehetősége kiválasztani a területet, szervezetet és a lehetőségre akár nem-et mondania cégen belül),
 • A résztvevőben azt erősíti, hogy munkájával jobbá válhat a környezete - ezért javasoljuk, hogy személyes érintettség legyen a feladat és/vagy a helyszín és az önkéntesek között,
 • Fontos a helyi szinten való szerveződés, ahelyett hogy felsőbb utasításra történjen,
 • Kommunikációval és kampányokkal való támogatást igényel, hiszen sokan nem találkoznak a lehetőségekkel,
 • Szerencsés, ha a cégek munkaidőkedvezményt tudnak biztosítani a résztvevők számára,
 • Megfelelő szervezeteket találnak a programok professzionális megszervezésére, akik leveszik a terhet a cégek válláról.
 • A fentiekre remek példát találni már nagyvállalati szektorban, mint például a Grundfos Shared Services Kft. önkéntes tevékenységei esetében, amely vállalat korábban az Önkéntes Központ Alapítvány majd saját belső csapat szervezési munkája alapján különböző aktivitásokra irányuló önkéntes programokat nyújt dolgozói számára. Ezek között szerepelt a cég központi hitvallásához kapcsolódó és a a tiszta víz fontosságát hangsúlyozó, Duna parti szemétszedés továbbá gyermekkórház felújítás vagy nemzeti park rendezés, majd ezt követően állatmenhelyek támogatása; legutóbb a Pomázi Állatmenhelyen történő takarítás és kutyasétáltatás.

  „Az események szervezésekor a téma kulcsfontosságú volt a dolgozói visszajelzések alapján és a vállalat magától értetődőnek tartotta a munkaidőben való lehetőséget a programban való részvételre. A szabadságokkal és egyéb csapatépítő programokkal összehangolva a nyári időszakban az időpont kiválasztása bizonyult a legnagyobb kihívásnak, mely részben gátat szabott annak, hogy mindenki el tudja hagyni a munkahelyet, de így is nagysikerű eseményként könyvelhettük el” – mondja Tárnok Attila, Process Manager.

  A tevékenység fontosságát hangsúlyozva az ENSZ 1985-ben, december 5-ét nyilvánította az Önkéntesség Nemzetközi Napjának, de természetesen nem csak ezen a napon ajánlott jótékony tevékenységgel segíteni a rászorulókat!

Kapcsolat
Email: info@irodakutya.com
Közösségi média